วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2551

๓. เครื่องดนตรี

เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงรำโทนของบ้านแหลมฟ้าผ่า พบว่ามีเครื่องดนตรี ดังนี้
- ถังน้ำมันรถจิ๊บ ทำหน้าที่เป็นเครื่องประกอบจังหวะหน้าทับ (มีผู้คิดนำถังน้ำมันที่ติดท้ายรถจิ๊บ มาใช้ตีประกอบการแสดงแทนโทน เนื่องจากโทนดินเผาเกิดการแตกชำรุดเสียหายได้ง่าย จึงใช้ถังน้ำมันจิ๊บ มาจนถึงปัจจุบัน )
- รำมะนา ซึ่งมีรูปร่างคล้ายรำมะนาลำตัด หรือรำมะนาอีสาน นำมาใช้ตีแทนโทนเนื่องจากเป็นเครื่องดนตรี ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นซึ่งชาวบ้านแหลมฟ้าผ่า เรียก ‘รำมะนา” ว่า “โทน” เนื่องจากนำมาใช้ตีประกอบการแสดงรำโทน จึงถือว่าเครื่องดนตรีดังกล่าว เป็นเครื่องดนตรีประจำท้องถิ่นของชาวบ้านแหลมฟ้าผ่า ตำบลบางพึ่ง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี- ฉิ่ง ตีประกอบจังหวะย่อย-ใหญ่
( จังหวะเบา – หนัก )

- กรับ ตีประกอบจังหวะใหญ่
( จังหวะหนัก )
ไม่มีความคิดเห็น: