วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2551

๒.๗ ความนิยมของประชาชนชาวบ้านตำบลบางพึ่ง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี จะมีการเล่นรำโทนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ๑-๒ วัน โดยชาวบ้านผู้สูงอายุ และผู้แสดง นักร้อง นักดนตรีเองก็อายุมาก แต่สำหรับคนรุ่นใหม่ ไม่นิยมเล่น เพราะจะหันไปนิยมเพลงลูกทุ่ง หรือรำวงสมัยใหม่ ก็จะคงเหลือแต่คนแก่ที่อยู่ในหมู่บ้านที่ยังจดจำการร้องรำโทนได้เท่านั้น

ไม่มีความคิดเห็น: