วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2551

๒.๓.๓ วิธีการปฏิบัติเครื่องดนตรี

- ถังน้ำมัน ผู้บรรเลงนั่งท่าขัดสมาธิ แล้วนำถังน้ำมันวางบนฝ่าเท้าที่หงายขึ้นเล็กน้อย เหมือนกับใช้หนุนหรือรองถังไว้ เวลาตีต้องปิดฝาถังน้ำมันอย่าจับถังแน่น เพื่อให้ถังน้ำมันเกิดการสั่นสะเทือนเสียงจะดังกังวาน โดยส่วนกลางของถังน้ำมันเวลาตีจะมีเสียงดังกังวานฟังแล้วเป็นเสียง”พรึม” และถ้าตีที่ขอบถังจะดังเป็นเสียง”โจ๊ะ”
- รำมะนา ผู้บรรเลงนั่งท่าขัดสมาธิ นำกลองวางบนหน้าตักใช้มือตีลงบนส่วนกลางแบบเต็มมือ จะดังเป็นเสียง “ พรึม” และถ้าใช้ปลายฝ่ามือ ตีบริเวณขอบหน้ากลองจะมีเสียงดังเป็น “โจ๊ะ”
- ฉิ่ง ผู้บรรเลงนั่งท่าขัดสมาธิ มือซ้ายจับฝาล่างในลักษณะหงายขึ้นและมือขวาจับฝาบนของตัวฉิ่งในลักษณะคว่ำลงแล้วตีลงให้ขอบฉิ่งกระทบกันพร้อมทั้งเปิดมือที่จับฝาบนของฉิ่งให้ดังกังวานออกเป็น”ฉิ่ง “ และถ้าตีปิดฝาให้ประกบเท่ากันทั้งสองส่วนแล้วกดมือ ให้เกิดเสียงดัง “ฉับ”
- กรับ ผู้บรรเลงนั่งท่าขัดสมาธิ มือทั้งสองข้างจับกรับข้างละหนึ่งอัน ตีกระทบกัน ให้เกิดเป็นเสียง “กรับ”

ไม่มีความคิดเห็น: