วันพุธที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2551

๑๑. ตำนาน เรื่องเล่าการนับถือผีของมอญ

มีเศรษฐีผู้หนึ่ง มีภรรยา ๒ คน ต่อมาเมียหลวงฆ่าลูกของเมียน้อยตายเพราะความริษยา ทั้งสองคนนี้เมื่อตายไปแล้วก็อาฆาตจองเวรกันและกัน และกินลูกของอีกฝ่ายหนึ่งสลับกันไปแต่ละชาติ ในที่สุดฝ่ายหนึ่งไปเกิดเป็นผี อีกฝ่ายหนึ่งไปเกิดเป็นมนุษย์และมี ลูกด้วย ฝ่ายผีนั้นไล่ตามอมนุษย์เพื่อจะกินลูกของมนุษย์ ฝ่ายมนุษย์หนีไปขอพึ่งพระพุทธองค์ขณะประทับอยู่ที่เวฬุวันมหาวิหาร พระพุทธองค์ทรงทราบถึงความเป็นไป จึงโปรด เทศนานางผีนั้นให้ได้เห็นโทษของการจองเวร นางมนุษย์กับนางผีจึงได้ระงับเวรต่อกัน ต่อมานางผีได้ไปอยู่กับนางมนุษย์ ได้ช่วยเหลือแนะนำนางมนุษย์ ให้ทำนาได้ผลดีจนบังเกิดโภคทรัพย์มั่งคั่ง และต่อมาชาวเมืองนับถือผีเช่นกัน จึงเป็นมูลเหตุแห่งการนับถือผีมาจนทุกวันนี้

ไม่มีความคิดเห็น: