วันพุธที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2551

บทกลอน


วัฒนธรรม ล้ำค่าน่าหวงแหน
เป็นแบบแผนและแนวทางสร้างศักดิ์ศรี
บรรพชนสรรค์สร้างไว้อย่างดี

สมควรที่อนุรักษ์พิทักษ์ไว้เช่น ไทยมอญบางขันหมากฝากไว้คิด

ทุกชีวิตงอกงามตามวิสัย
บรรพชนสรรค์สร้างไว้อย่างไร

นานแค่ไหนประเพณีไม่มีกลาย
ทั้งทรงผม เสื้อผ้า ภาษาพูด
ย่อมพิสูจน์ชาติพันธุ์สมมั่นหมาย
จึงไทยมอญบางขันหมาก ยากมลาย

สืบเชื้อสาย รามัญ นิรันดร์กาล
ยกตัวอย่างอ้างเอ่ยเฉลยถ้อย

ใช่พูดพล่อยเหลวไหลไร้แก่นสาร
เคยคบค้าสมาคมมานมนาน

ทั่วหมู่บ้านบางขันหมากหลากไทยมอญ
เรื่องความรักสามัคคีนี้เหนียวแน่น

เป็นปึกแผ่นยากที่ใครจะไถ่ถอน
ต้องดำรงชาติพันธุ์นิรันดร

คือคำสอนสิงสถิตจิตวิญญาณ
วัฒนธรรม ล่ำค่าน่าหวงแหน

เป็นแบบแผนและแนวทางสร้างรากฐาน
ทุกประเทศที่เจริญมาเนิ่นนาน

ล้วนสืบสาน วัฒนธรรม เป็นสำคัญ


ประยูร กั้นเขตต์ (ผู้ประพันธ์)
สถานีวิทยุกระจายเสียงจังหวัดทหารบกลพบุรี
มณฑลทหารบกที่ ๑๓

1 ความคิดเห็น:

Sanan Sanansorn กล่าวว่า...

เป็นคำกลอนที่ดีมีสาระ
และสละสลวยคำลำนำขาน
ช่วยสืบสานสำนึกผนึกนาน
จิตวิญญาณบ้านมอญไทยไม่คลายคลอนฯ