วันพุธที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2551

สรุป

ความเชื่อเรื่องผีของมอญ เป็นสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่ง นอกเหนือจากภาษาที่แสดงให้เห็นลักษณะเฉพาะของมอญ ซึ่งแตกต่างไปจากไทยในแง่ของรายละเอียดและการปฏิบัติ ประเพณีต่าง ๆ ของมอญส่วนใหญ่ยกเว้นประเพณีทางศาสนามักจะมีเรื่องของความเชื่อ และการนับถือผีปะปนอยู่ด้วย แม้ว่าส่วนใหญ่จะไม่เคยมีประสบการณ์ทางจิตวิญญาณมาก่อน แต่ก็ไม่ลบหลู่ต่างปฏิบัติตามที่คนโบราณสั่งสอนมา ซึ่งสาเหตุที่สำคัญนั้นก็คือ การที่เกรงว่าจะผิดผี ซึ่งชาวมอญส่วนใหญ่เชื่อว่าจะนำมาซึ่งความอัปมงคลเหล่านี้ เป็นสิ่งสะท้อนถึงความเชื่อเรื่องผีนี้ก็ยังคงอยู่ในสังคมชาวมอญมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน แม้ว่ามอญจะนับถือพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด แต่ก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการนับถือผีเป็นพิเศษควบคู่กันไป
ที่มาของข้อมูล
๑.พระปัญญาวุฒิ วุฑฒิโก (รุมรามัญ) (วัดอัมพวัน)
๒.นางปัทมา ขำดี
๓.ชาวมอญตำบลบางขันหมาก

ไม่มีความคิดเห็น: